Category Archives: Kids and Family

Takže ste sa rozhodli cestovať autom

Takže ste sa rozhodli cestovať autom. Pekne poporiadku. Ak vaše vozidlo nie je veľmi pohodlné, lepšie vzdať sa tejto myšlienky a vybrať cestovanie iný spôsob dopravy. Bolo by to bezpečnejšie pre dieťa. To je najlepšie ísť v hodinách noc a